6-8 чаши на ден

Автор: Проф. д-р Донка Байкова

6-8 чаши на ден

Водата е основна среда на живата материя. Във вода протичат всички жизнено важни биохимични и физиологични процеси в човешкото тяло. Безспорен научен факт е, че без храна човек може да поддържа живот няколко седмици, но без вода – само няколко дни.


Чистата, свежа и бликаща от недрата на земята ни вода – има неоценимо значение за Живота на човека - за стимулиране на обменните процеси и контрол на теглото, за забавяне процесите на стареене, за поддържане на добро здраве, за дълголетна умствена и физическа дееспособност.


Потребностите от вода варират в зависимост от пола, климата, мускулната натовареност, масата на тялото и от редица други фактори.


За да запазва водното равновесие в тялото си, възрастен човек трябва да приема поне 1,5 – 2 l (6-8 чаши) питейна вода, включително напитки.


При недостатъчна консумация на вода и течности е налице риск от нарушаване функциите на нервната система, терморегулацията, алкално-киселинното равновесие. Засилват се процесите на стареене.