Проф. д-р Веселка Дулева

Национален консултант на МЗ по „Хранене и диететика“ и началник отдел „Храни и хранене“ към Националния център по обществено здраве и анализи

Проф. д-р Веселка Дулева

Проф. д-р Веселка Дулева е национален консултант на Министерството на здравеопазването по „Хранене и диететика“ и началник отдел „Храни и хранене“ при Дирекция „Обществено здраве и здравен риск“ към Националнен център по обществено здраве и анализи.  Завършила е Медицина в Медицинска академия – София, специализирала е в САЩ, Стокхолм, Световна здравна организация, Москва и др. След обучение в Мичиганския щатски университет, САЩ, проф. д-р Веселка Дулева става международно сертифициран експерт по „Международно законодателство за храни“.

Проф. д-р Веселка Дулева участва в разработването и реализирането на Националния план за действие „Храни и хранене“ 2005-2010 и в разработването на националната политика по хранене като рисков фактор за хронични заболявания. Като експерт участва и в разработването на нормативни документи към „Закона за храните“ и тяхното хармонизиране с изискванията на европейското законодателство.

» Виж всички експерти »