Проф. д-р Донка Байкова

Ръководител на Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицински университет – София

Проф. д-р Донка Байкова

Проф. д-р Донка Байкова е ръководител на Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицински университет – София. Тя е доцент по хранене и диететика. Специализирала е здравословно хранене в Германия, Унгария и Словакия. Преподава „Хранене и диететика“ в курсове за следдипломна квалификация на завършили „Медицина“ студенти. Заместник-председател е на Българското научно дружество по хранене и диететика.

Проф. д-р Донка Байкова има над 400 научни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания. Тя е автор на специализирани раздели и тематични глави в множество монографии и учебни помагала за студенти, медицински и немедицински специалисти. Участва в над 200 академични форума и научни мероприятия – конгреси, симпозиуми, конференции, кръгли маси.


Проф. д-р Донка Байкова активно участва в популяризирането на съвременните научни знания и приложни постижения по опазване на общественото и индивидуалното здраве – системно участие в медийни кампании, презентации и интервюта за повишаване на информираността на населението в България по проблемите на здравословното хранене, промоцията на здравето и превенцията на хроничните неинфекциозни заболявания.

» Виж всички експерти »